Uitvaartvideo
Een uniek en blijvend verslag van een definitief afscheid. Steeds meer mensen kiezen voor het vastleggen van een begrafenis of crematie in de vorm van een video. Met een film worden alle mooie woorden en dierbare momenten van deze dag vastgelegd.
Het verlies van een dierbare is een emotionele gebeurtenis en een uitvaartvideo kan helpen bij de rouwverwerking. Het is een blijvende herinnering voor jou en voor die mensen die er niet bij konden zijn.
Tijdens de uitvaart zal het filmen zo discreet mogelijk uitgevoerd worden en zal op een respectvolle wijze omgegaan worden met alle aanwezigen.
VRD Drunen filmt plechtigheden bij crematies en begrafenissen, grootschalig of juist intiem. Jij bepaalt waar gefilmd wordt en waar ik wel of niet bij aanwezig zal zijn.

Specifieke wensen deel ik graag in een persoonlijk kennismakingsgesprek, maar begrijp dat dat niet altijd mogelijk is. Uiteraard kunnen naderhand eventuele wensen over de afwerking van de film besproken worden.

Videoportret

Wie in zijn of haar laatste levensfase zit, kan door middel van een videoportret iets achterlaten voor dierbaren. Mensen bedanken of iets meegeven, iets vertellen wat de moeite waard is om bewaard te blijven.
Een videoportret kan als troost en herinnering dienen voor familie en dierbaren én omdat jouw verhaal ertoe doet.

Wil je hierover samen van gedachten wisselen? Ik denk graag met je mee.